Algemene voorwaarden

De kernwaarden van Energenic zijn kwaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling. Het is belangrijk voor ons dat er binnen Energenic een sfeer wordt gecreëerd waarin iedereen (zowel medewerkers als cliënten) zich op zijn of haar gemak voelt.

Gelieerd aan en bovenop deze kernwaarden staan onderstaand een aantal algemene voorwaarden die gelden binnen Energenic.

Integriteit en transparantie

Bij Energenic staat integriteit hoog in het vaandel, zowel naar cliënten toe als in de samenwerking tussen collega’s onderling. Onder integriteit verstaan we eerlijkheid, transparantie en nakomen wat we afspreken.

Vertrouwelijkheid/ Data privacy

Energenic zal te allen tijde integer omgaan met gegevens, zoals persoonlijke data of gezondheidsgegevens van cliënten. Deze gegevens worden nooit ongevraagd gedeeld met derden. Als wij gegevens delen met derden is dat bijvoorbeeld met een huisarts of juridische begeleiding van de cliënt. Vooraf wordt dit altijd met de cliënt besproken.

Inclusiviteit, diversiteit en non-discriminatie

Energenic is een plek waar iedereen welkom is en gaat uit van gelijkheid van iedereen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, afkomst, seksualiteit, etc. Energenic heeft respect voor de persoonlijke voorkeuren, politieke overtuiging en geloofsovertuiging van alle cliënten en medewerkers. Echter is en blijft Energenic neutraal terrein. Energenic is niet de plek om deze voorkeuren en overtuigingen te toetsen bij collega’s en/ of cliënten.

Afspraken verzetten of afzeggen

Een afspraak afzeggen of verzetten kan kosteloos indien je dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak doet. Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. Indien het juiste e-mailadres is doorgegeven, ontvang je een bevestiging van de afspraak en krijg je automatisch een herinnering van deze afspraak. Ontvang je deze berichten niet, check dan de reclamefolder van je inbox.

Betaling van facturen

De betalingstermijn die Energenic hanteert is 7 dagen. Indien de factuur niet meteen voldaan is, dan graag de factuur binnen 7 dagen betalen. Na deze betalingstermijn kunt u van ons een herinnering ontvangen.